Milas  

ile  

ilgili  

yazı,  

görsel  

ve  

işitsel

içerik  

desteği  

vermek  

için  

bize  

ulaşabilir-

siniz.

İnsan   ve   insanın   ürettiği,   tükettiği   her şey,      kültür      kavramının      içini      dolduruyor. Kültürün   yelpazesine   yer   alan   binlerce   yıllık yaşanmışlıkların   acı   ve   tatlı      öyküleri   gerçek hayata   sanat   olarak   yansır.   Bazen   bir   şiir,   bir türkü,   bir   destan,   bazen   halı   ve   kilim   motifi, bazende   bir   tablo   yada   mimari   bir   eser   olarak çıkar    karşımıza.    Burada    bize    düşen,    hayata sanatın    penceresinden    bakarak,    bu    güzel- liklerin    değerini    bilmek    ve    devamında    yeni güzellikler     üretmektir.     Kendi     yöremize     ait farkettiğimiz    kayda    değer,    örnek    olabilecek tüm   kültürel   değerleri   ve   güzellikleri   birlikte bir araya toplayalım. Bu   amaçla,   Milas   ile   ilgili,   Türkiye’de   ve Dünya’da   herhangi   bir   yerde   var   olan   ve   sizin bildiğiniz     bilgi,     görsel     ve     işitsel     belgeleri bizimle paylaşmanızı rica ederiz. Birlikte      başarmanın      heyecanını      ve haklı gururunu paylaşmak üzere.
© High Tech Media World Reklamcılık ve Organizasyon A.Ş. / Şanlıurfa - 2017
www.milas.org.tr  

Site Hakkında

Milas,   yüzyıllar   boyu   çeşitli   uygarlıklara ev    sahipliği    yapmış,    onlara    yurt    olmuş    bir kenttir.   En   az   beşbin   yıllık   bir   geçmişe   sahip olan   Milas’ta;   tarihin   derinliklerinden   bugün- lere     kadar     gelebilen     çok     sayıda     tarihi     ve kültürel varlık bulunmaktadır. 19    ve    20.    Yüzyılda    Milas’ta    Rumlar    ve Yahudiler    yaşamış;    1924    Türk-Yunan    Nüfus mübadelesi   sonucu   Balkanlardan   pek   çok   kişi Milas’a     yerleştirilmiş,     Doğu     illerinden     bazı kişiler     de     burada     “Mecburi     İskan”a     tabi tutulmuştur.      Bu      bağlamda;      Milas      tarihi boyunca     farklı     kültür,     inanç,     gelenek     ve coğrafyadan  gelen  insanların  yaşam alanı ol-
muştur. Çeşitli   uygarlıklara   beşiklik   yapmış   olan, 27    antik    kentin    bulunduğu    Milas;    tarihin    ve kültürlerin     harman     olduğu,     iç     içe     geçtiği, Anadolu’nun      ender      yerleşim      alanlarından birisidir.    Tarihiyle,    kültürüyle,    ekonomisiyle, yaşam   şekilleriyle,   pazarlarıyla,   el   sanatlarıyla, zeytiniyle,   zeytinyağıyla,   çevresel   değerleri   ve doğal   güzellikleriyle   Milas;   her   alanda   zengin bir     birikimin     sahibidir.     Milas     her     açıdan anlatılmayı,   yazılmayı   ve   tanıtılmayı   hak   eden bir kenttir. İşte,      ”www.milas.org.tr”,      bu      zengin özellikleriyle,     Milas’ın     kent     kimliğini     ortaya koyan,    Milas’ı    tasvir    eden    bir    site    olacaktır. Milas’ı     Milas     yapan     değerler,     bu     sitenin içeriğini    oluşturacak;    Milas’ın    kimliksel    özel- liklerini     ortaya     koyan     değerler     bu     sitede kendisine   yer   bulacaktır.   Milas’ın   sahip   olduğu değerler;    bu    sitede    bir    bütünsellik    oluştu- racaktır… 22.07.2017 Nevzat Çağlar TÜFEKÇİ
Birlikte Başaralım Let’s do it together

       

“www.milas.org.tr” web sitesinin tasarım ve yayınlama çalışmaları HTMW - High Tech Media World Reklamcılık ve Organizasyon A.Ş. tarafından yapılmaktadır. www.htmw.com.tr

Sitede İçeriği ve Site Kuralları Hakkında Bilgi

Yöneticiliğini Nevzat Çağlar TÜFEKÇİ’nin yaptığı bu site’de “Milas” ile ilgili görsel ve işitsel içerik yer almaktadır. Site içeriği, Nevzat Çağlar TÜFEKÇİ ve Milas hakkında yazı, görsel, işitsel eser oluşturan, derleyen kişilerin katkıları ile hazırlanmaktadır. Site bütününde yeralan içerik (yazı, görsel ve işitsel ögeler), ulusal ve uluslararası yasalara uygundur. Bu sitede yerel, ulusal, uluslararası mesleki ve toplumsal etik değerler konusunda özen gösterilir.

Destek Sağlayan (Sponsor):

Facebook sayfamız yayına başladı.
© High Tech Media World Reklamcılık ve Organizasyon A.Ş. / 2017
Birlikte Başaralım
Let’s do it together

Site Hakkında

“www.milas.org.tr” web sitesinin tasarım ve yayınlama çalışmaları

HTMW - High Tech Media World Reklamcılık ve Organizasyon A.Ş. tarafından yapılmaktadır.

Sitede İçeriği ve Temel Kurallar Hakkında Bilgi

Yöneticiliğini    Nevzat    Çağlar    TÜFEKÇİ’nin    yaptığı    bu    site’de “Milas” ile ilgili görsel ve işitsel içerik yer almaktadır. Site   bütününde   yeralan   içerik   (yazı,   görsel   ve   işitsel   ögeler), ulusal ve uluslararası yasalara uygundur. Bu   sitede   yerel,   ulusal,   uluslararası   mesleki   ve   toplumsal   etik değerler konusunda özen gösterilir. Site    içeriği,    Nevzat    Çağlar    TÜFEKÇİ    ve    Milas    hakkında    yazı, görsel,     işitsel     eser     oluşturan,     derleyen     kişilerin     katkıları hazırlanmaktadır.
Milas,    yüzyıllar    boyu    çeşitli    uygarlıklara    ev    sahipliği    yapmış, onlara   yurt   olmuş   bir   kenttir.   En   az   beşbin   yıllık   bir   geçmişe   sahip olan   Milas’ta;   tarihin   derinliklerinden   bugünlere   kadar   gelebilen   çok sayıda tarihi ve kültürel varlık bulunmaktadır. 19   ve   20.   Yüzyılda   Milas’ta   Rumlar   ve   Yahudiler   yaşamış;   1924 Türk-Yunan    Nüfus    mübadelesi    sonucu    Balkanlardan    pek    çok    kişi Milas’a   yerleştirilmiş,   Doğu   illerinden   bazı   kişiler   de   burada   “Mecburi İskan”a   tabi   tutulmuştur.   Bu   bağlamda;   Milas   tarihi   boyunca   farklı kültür,   inanç,   gelenek   ve   coğrafyadan      gelen      insanların      yaşam   alanı olmuştur. Çeşitli     uygarlıklara     beşiklik     yapmış     olan,     27     antik     kentin bulunduğu   Milas;   tarihin   ve   kültürlerin   harman   olduğu,   iç   içe   geçtiği, Anadolu’nun      ender      yerleşim      alanlarından      birisidir.      Tarihiyle, kültürüyle,      ekonomisiyle,      yaşam      şekilleriyle,      pazarlarıyla,      el sanatlarıyla,    zeytiniyle,    zeytinyağıyla,    çevresel    değerleri    ve    doğal güzellikleriyle   Milas;   her   alanda   zengin   bir   birikimin   sahibidir.   Milas her açıdan anlatılmayı, yazılmayı ve tanıtılmayı hak eden bir kenttir. İşte,   ”www.milas.org.tr”,   bu   zengin   özellikleriyle,   Milas’ın   kent kimliğini   ortaya   koyan,   Milas’ı   tasvir   eden   bir   site   olacaktır.   Milas’ı Milas    yapan    değerler,    bu    sitenin    içeriğini    oluşturacak;    Milas’ın kimliksel   özel-liklerini   ortaya   koyan   değerler   bu   sitede   kendisine   yer bulacaktır.   Milas’ın   sahip   olduğu   değerler;   bu   sitede   bir   bütünsellik oluşturacaktır… 22.07.2017 Nevzat Çağlar TÜFEKÇİ

Destek Sağlayan (Sponsor):

www.htmw.com.tr

Milas  

ile  

ilgili  

yazı,  

görsel  

ve  

işitsel  

içerik  

desteği  

vermek

için bize ulaşabilirsiniz.

İnsan   ve   insanın   ürettiği,   tükettiği   her   şey,   kültür   kavramının içini     dolduruyor.     Kültürün     yelpazesine     yer     alan     binlerce     yıllık yaşanmışlıkların    acı    ve    tatlı        öyküleri    gerçek    hayata    sanat    olarak yansır.   Bazen   bir   şiir,   bir   türkü,   bir   destan,   bazen   halı   ve   kilim   motifi, bazende   bir   tablo   yada   mimari   bir   eser   olarak   çıkar   karşımıza.   Burada bize   düşen,   hayata   sanatın   penceresinden   bakarak,   bu   güzel-liklerin değerini    bilmek    ve    devamında    yeni    güzellikler    üretmektir.    Kendi yöremize   ait   farkettiğimiz   kayda   değer,   örnek   olabilecek   tüm   kültürel değerleri ve güzellikleri birlikte bir araya toplayalım. Bu   amaçla,   Milas   ile   ilgili,   Türkiye’de   ve   Dünya’da   herhangi   bir yerde   var   olan   ve   sizin   bildiğiniz   bilgi,   görsel   ve   işitsel   belgeleri   bizimle paylaşmanızı rica ederiz. Birlikte   başarmanın   heyecanını   ve   haklı   gururunu   paylaşmak üzere.
Site Haritası