© Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi / Şanlıurfa / 2019 - 2020

Güncel Bilgi

Diğer Sayfalar
BİLDİRİ YAZIM KURALLARI
Abstract tek satır aralığında, kenar boşlukları; sol, sağ, alt ve üst- 2 cm bırakılarak, A4 (210X297) formunda, Microsoft Word programında, Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto düz metin olarak hazırlanmalıdır. Cilt payı 1 cm’dir. Özetler İngilizce yazılmalı ve sisteme yüklenmelidir. Kabul edilen bildiriler Abstract kitabında elektronik ortamda basılacaktır. Ayrıca tam metin gönderilen ve kabul edilen metinlerde elektronik ortamda basılacaktır. Tam metin gönderecek yazarlar ise: Metin genel olarak Giriş, Materyal ve Metot, Araştırma Bulguları ve Tartışma, Sonuçlar, (Hangi kurumlar tarafından desteklendiği açıklanabilir; Araştırmaya yardımcı olan kişi veya kurumlar burada ifade edilebilir) ve Kaynaklar şeklinde olmalıdır. Metin içerisinde kaynak gösterimi (Yazar, yıl) esasına göre yapılmalıdır. Metin içerisinde birden fazla çalışmaya atıf yapılacak ise atıflar kronolojik olarak sıralanmalıdır. 2’den fazla yazarın bulunduğu kaynakların gösteriminde (İlk yazarın soyadı ve ark., yıl) kuralı uygulanmalıdır. Örn; (Sinclair, 2010), (Gürsöz, 1993; Çelik, 2002), (Fidan ve Eriş, 1975), (Kashkuli and Eghtedar, 1976). Abstract İngilizce olarak en az 150 kelime, en çok 250 kelime olmalıdır. Anahtar kelimeler en fazla 5 adet olmalıdır. Makalelerde fotoğraf, grafik, çizim vb.“Şekil” olarak, Tablolar ise “Çizelge” olarak ifade edilmelidir. Çizelge ve Şekiller ardışık olarak numaralandırılmalıdır (Şekil 1. veya Çizelge 1.). “Şekil” ve “Çizelge” içerikleri 10 punto ile hazırlanmalıdır. Çizelge başlıkları çizelgenin üstünde, şekil başlıkları ise şekillerin altında yazılmalıdır. Figure 1. The average temperature, average relative humidity and average monthly rainfall data detected in the research garden (average of the years 2007-2011) Table 2. Phenological observation results of peach cultivars for between 2007 and 2011 Makale metni ve Çizelge-Şekil içerisinde bildirilen ondalık rakamlar, nokta ile ayrılmalıdır. (123.87; 0.987 vb.) Makale yazımında “Uluslararası Birim Sistemi” (SI)’ye uyulmalıdır. Buna göre; g/l yerine g l-1, mg/l yerine mg l-1 ya da ppm kullanılmalıdır. Yüzde ile belirtilen ifadeler açıklayıcı olmalıdır. Örneğin; %3 yerine %3 (w/v), %3 (v/v), %3 (w/w) şeklinde belirtilmelidir. Kaynak gösterimi, aşağıda yer verilen örnekler esas alınmalı ve kısaltma yapılmadan verilmelidir. Makale 8 sayfayı geçmemelidir.
1 2 3 4 5 6 7
a. Dergi ise, Tek Yazarlı Mamay, M., 2015. Nar Yaprakbiti [Aphis punicae Passerini (Hemiptera: Aphididae)] ’nin Şanlıurfa ili nar bahçelerindeki bulaşıklık haritası. Türkiye Entomoloji Bülteni, 5 (3): 159-166. İki Yazarlı Çelik, Ş., Türkoğlu, H., 2007. Ripening of Traditional Örgü Cheese Manufactured with Raw or Pasteurized Milk: Composition and Biochemical Properties. International Journal of Dairy Technology, 60 (4): 253-258. İkiden Fazla Yazarlı İkinci, A., Mamay, M., Ünlü, L., Bolat, İ, Ercişli, S., 2014. Determination of Heat Requirements and Effective Heat Summations of Some Pomegranate Cultivars Grown in Southern Anatolia. Erwerbs-Obstbau, 56 (4): 131-138. b. Kaynak kitap ise, Metin, M., 2001. Süt Teknolojisi. Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, 802s. c. Kaynak kitaptan bir bölüm ise, Walstra, P.,Van Vliet, T., Bremer, C.G.B., 1990. On the Fractalnature of Particlegels. “Alınmıştır: Food Polymers, Gelsand Colloids. (Ed) Dickinson, E., The Royal Society of Chemistry, Norwich, UK, 369-382pp. d. Kaynak, yazarı bilinmeyen bir kaynak ise, Anonim, 2005. Tereyağı, Diğer Süt Yağı Esaslı Sürülebilir Ürünler ve Sadeyağ Tebliği, Türk Gıda Kodeksi, Tebliğ No: 2005/19, Ankara. Anonymous, 2015. Statistical data of FAO. e. Kaynak, kongre / sempozyum / konferans kitabı ise, Hayoğlu, İ., Çelik, Ş., Türkoğlu, H., 2010. Güneydoğunun vazgeçilmezi: Meyan Şerbeti. 1. Uluslararası Adriyatik’ten Kafkaslar’a Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 15- 17 Nisan, 1037-1038s. Tekirdağ. f. Kaynak Web sayfası ise, Anonim, 2014. http://tr.wikipedia.org/wiki/Shiraz. Erişim tarihi: 15.07.2014 Anonymous, 2015. http://faostat.fao.org/site/567/default.asp. Access date: 01.01.2016. g. Kaynak Tez ise, Mamay, M., 2013. Şanlıurfa İli’nde Nar Bahçelerinde Harnup Güvesi [Apomyelois ceratoniae Zell. (Lepidoptera: Pyralidae)]’nin Popülasyon Gelişimi ve Bulaşıklık Oranının Belirlenmesi ile Mücadelesinde Çiftleşmeyi Engelleme (Mating Disruption) Tekniği’nin Kullanılması. Doktora Tezi, Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Şanlıurfa, 146s. h. Kaynaklar alfabetik sıraya göre düzenlenmelidir. Atıf yapılan yazar(lar) tarafından yayınlanmış ikinci bir kaynağa atıf yapılmış ise yıl sırasına göre düzenleme yapılmalıdır. Örn; Ağaoğlu, Y.S., Çelik, H., 1985. Conservation of Germplasm of Vitis vinifera L. in Turkey. 4th International Symposium of Grapevine Breeding, 13-18 April, 40-42p. Verona-ITALY. Ağaoğlu, Y.S., Çelik, H., 1986. Bağcılık Potansiyelinin Geliştirilmesi. Güneydoğu Anadolu Projesi Tarımsal Kalkınma Sempozyumu Bildirileri,18-21 Kasım, 211-229s. Ankara.
8 9 10 11
Kaynak Gösterimi

İngilizce bildiri tam metin örneğini indirmek için tıklayınız.

Bildiri Sunu Dili: Türkçe veya İngilizce olabilir. “Abstract”lar İngilizce olmak zorundadır. “Tam Metin”ler isteğe bağlı Türkçe veya İngilizce olabilir.
12

IGAC2019 - 1. ULUSLARARASI GÖBEKLİTEPE TARIM KONGRESİ

1. ULUSLARARASI GÖBEKLİTEPE TARIM KONGRESİ 25 - 27 KASIM 2019 ŞANLIURFA

www.igac2019.turkiyekongre.com
DESTEKLEYEN KURUMLAR
DESTEKLEYEN KURUMLAR
ORGANİZASYON
© Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi / Şanlıurfa / 2020
Site Haritası
BİLDİRİ YAZIM KURALLARI
Abstract tek satır aralığında, kenar boşlukları; sol, sağ, alt ve üst 2 cm bırakılarak, A4 (210X297) formunda, Microsoft Word programında, Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto düz metin olarak hazırlanmalıdır. Cilt payı 1 cm’dir. Özetler İngilizce yazılmalı ve sisteme yüklenmelidir. Kabul edilen bildiriler Abstract kitabında elektronik ortamda basılacaktır. Ayrıca tam metin gönderilen ve kabul edilen metinlerde elektronik ortamda basılacaktır. Tam metin gönderecek yazarlar ise: Metin genel olarak Giriş, Materyal ve Metot, Araştırma Bulguları ve Tartışma, Sonuçlar, (Hangi kurumlar tarafından desteklendiği açıklanabilir; Araştırmaya yardımcı olan kişi veya kurumlar burada ifade edilebilir) ve Kaynaklar şeklinde olmalıdır. Metin içerisinde kaynak gösterimi (Yazar, yıl) esasına göre yapılmalıdır. Metin içerisinde birden fazla çalışmaya atıf yapılacak ise atıflar kronolojik olarak sıralanmalıdır. 2’den fazla yazarın bulunduğu kaynakların gösteriminde (İlk yazarın soyadı ve ark., yıl) kuralı uygulanmalıdır. Örn; (Sinclair, 2010), (Gürsöz, 1993; Çelik, 2002), (Fidan ve Eriş, 1975), (Kashkuli and Eghtedar, 1976). Abstract İngilizce olarak en az 150 kelime, en çok 250 kelime olmalıdır. Anahtar kelimeler en fazla 5 adet olmalıdır. Makalelerde fotoğraf, grafik, çizim vb.“Şekil” olarak, Tablolar ise “Çizelge” olarak ifade edilmelidir. Çizelge ve Şekiller ardışık olarak numaralandırılmalıdır (Şekil 1. veya Çizelge 1.). “Şekil” ve “Çizelge” içerikleri 10 punto ile hazırlanmalıdır. Çizelge başlıkları çizelgenin üstünde, şekil başlıkları ise şekillerin altında yazılmalıdır. Figure 1. The average temperature, average relative humidity and average monthly rainfall data detected in the research garden (average of the years 2007-2011) Table 2. Phenological observation results of peach cultivars for between 2007 and 2011 Makale metni ve Çizelge-Şekil içerisinde bildirilen ondalık rakamlar, nokta ile ayrılmalıdır. (123.87; 0.987 vb.) Makale yazımında “Uluslararası Birim Sistemi” (SI)’ye uyulmalıdır. Buna göre; g/l yerine g l-1, mg/l yerine mg l-1 ya da ppm kullanılmalıdır. Yüzde ile belirtilen ifadeler açıklayıcı olmalıdır. Örneğin; %3 yerine %3 (w/v), %3 (v/v), %3 (w/w) şeklinde belirtilmelidir. Kaynak gösterimi, aşağıda yer verilen örnekler esas alınmalı ve kısaltma yapılmadan verilmelidir. Makale 8 sayfayı geçmemelidir.
1 2 3 4 5 6 7
a. Dergi ise, Tek Yazarlı Mamay, M., 2015. Nar Yaprakbiti [Aphis punicae Passerini (Hemiptera: Aphididae)] ’nin Şanlıurfa ili nar bahçelerindeki bulaşıklık haritası. Türkiye Entomoloji Bülteni, 5 (3): 159-166. İki Yazarlı Çelik, Ş., Türkoğlu, H., 2007. Ripening of Traditional Örgü Cheese Manufactured with Raw or Pasteurized Milk: Composition and Biochemical Properties. International Journal of Dairy Technology, 60 (4): 253-258. İkiden Fazla Yazarlı İkinci, A., Mamay, M., Ünlü, L., Bolat, İ, Ercişli, S., 2014. Determination of Heat Requirements and Effective Heat Summations of Some Pomegranate Cultivars Grown in Southern Anatolia. Erwerbs-Obstbau, 56 (4): 131-138. b. Kaynak kitap ise, Metin, M., 2001. Süt Teknolojisi. Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, 802s. c. Kaynak kitaptan bir bölüm ise, Walstra, P.,Van Vliet, T., Bremer, C.G.B., 1990. On the Fractalnature of Particlegels. “Alınmıştır: Food Polymers, Gelsand Colloids. (Ed) Dickinson, E., The Royal Society of Chemistry, Norwich, UK, 369-382pp. d. Kaynak, yazarı bilinmeyen bir kaynak ise, Anonim, 2005. Tereyağı, Diğer Süt Yağı Esaslı Sürülebilir Ürünler ve Sadeyağ Tebliği, Türk Gıda Kodeksi, Tebliğ No: 2005/19, Ankara. Anonymous, 2015. Statistical data of FAO. e. Kaynak, kongre / sempozyum / konferans kitabı ise, Hayoğlu, İ., Çelik, Ş., Türkoğlu, H., 2010. Güneydoğunun vazgeçilmezi: Meyan Şerbeti. 1. Uluslararası Adriyatik’ten Kafkaslar’a Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 15- 17 Nisan, 1037-1038s. Tekirdağ. f. Kaynak Web sayfası ise, Anonim, 2014. http://tr.wikipedia.org/wiki/Shiraz. Erişim tarihi: 15.07.2014 Anonymous, 2015. http://faostat.fao.org/site/567/default.asp. Access date: 01.01.2016. g. Kaynak Tez ise, Mamay, M., 2013. Şanlıurfa İli’nde Nar Bahçelerinde Harnup Güvesi [Apomyelois ceratoniae Zell. (Lepidoptera: Pyralidae)]’nin Popülasyon Gelişimi ve Bulaşıklık Oranının Belirlenmesi ile Mücadelesinde Çiftleşmeyi Engelleme (Mating Disruption) Tekniği’nin Kullanılması. Doktora Tezi, Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Şanlıurfa, 146s. h. Kaynaklar alfabetik sıraya göre düzenlenmelidir. Atıf yapılan yazar(lar) tarafından yayınlanmış ikinci bir kaynağa atıf yapılmış ise yıl sırasına göre düzenleme yapılmalıdır. Örn; Ağaoğlu, Y.S., Çelik, H., 1985. Conservation of Germplasm of Vitis vinifera L. in Turkey. 4th International Symposium of Grapevine Breeding, 13-18 April, 40-42p. Verona-ITALY. Ağaoğlu, Y.S., Çelik, H., 1986. Bağcılık Potansiyelinin Geliştirilmesi. Güneydoğu Anadolu Projesi Tarımsal Kalkınma Sempozyumu Bildirileri, 18-21 Kasım, 211-229s. Ankara.
8 9 10 11
Kaynak Gösterimi

İngilizce bildiri tam metin örneğini indirmek için tıklayınız.

Bildiri Sunu Dili: Türkçe veya İngilizce olabilir. “Abstract”lar İngilizce olmak zorundadır. “Tam Metin”ler isteğe bağlı Türkçe veya İngilizce olabilir.
12
www.igac2019.turkiyekongre.com

IGAC 2019 - 1. ULUSLARARASI GÖBEKLİTEPE TARIM KONGRESİ

25 - 27 KASIM 2019 ŞANLIURFA

IGAC2019 - 1. ULUSLARARASI GÖBEKLİTEPE TARIM KONGRESİ

SIRA GECESİ SPONSORU
GALA YEMEĞİ SPONSORU
CAFE-BREAK SPONSORU
ULAŞIM SPONSORU
ÇANTA SPONSORU
SPONSORLAR
DESTEKLEYEN KURUMLAR
DÜZENLEYEN KURUMLAR
ORGANİZASYON