© Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi / Şanlıurfa / 2019 - 2020

Güncel Bilgi

Diğer Sayfalar
KONGRE TEMALARI - (BİLDİRİ GRUPLARI)
ZF-BBB-00-Bahçe Bitkileri Bölümü
ZF-BBB-01- Ampelografi ZF-BBB-02- Bahçe Bitkileri Fizyolojisi ZF-BBB-03- Bağ Yetiştiriciliği ve Islahı ZF-BBB-04- Bahçe Ürünlerinin Muhafazası ve Pazara Hazırlanması ZF-BBB-05- Biyoteknoloji ZF-BBB-06- Çoğaltma Tekniği ZF-BBB-07- Doku Kültürü ZF-BBB-08- Döllenme Fizyolojisi ZF-BBB-09- Fidancılık ZF-BBB-10- Genetik ZF-BBB-11- Meyve Yetiştiriciliği ve Islahı ZF-BBB-12- Moleküler Biyoloji ZF-BBB-13- Organik Tarım ZF-BBB-14- Önoloji ZF-BBB-15- Örtüaltı Yetiştirme Tekniği ZF-BBB-16- Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği ZF-BBB-17- Sebze Yetiştiriciliği ve Islahı ZF-BBB-18- Tohum ve Fide Teknolojileri ZF-BBB-19- Topraksız Kültür ZF-BBB-20- Yemeklik Mantar Yetiştiriciliği
ZF-BKB-00-Bitki Koruma Bölümü
ZF-BKB-01-Akaroloji ZF-BKB-02-Bakteriyoloji ZF-BKB-03-Biyolojik Mücadele ZF-BKB-04-Biyoteknik Mücadele ZF-BKB-05-Entomoloji ZF-BKB-06-Entomopatojenler ZF-BKB-07-Fitopatoloji ZF-BKB-08-Herboloji ZF-BKB-09-Mikoloji ZF-BKB-10-Nematoloji ZF-BKB-11-Viroloji
ZF-TEB-00-Tarım Ekonomisi Bölümü
ZF-TEB-01-Doğal Kaynaklar, Çevre, Enerji Ekonomisi ve Politikaları ZF-TEB-02-Kırsal Kalkınma ZF-TEB-03-Sürdürülebilir Kalkınma ZF-TEB-04-Tarım ve Gıda Politikası ZF-TEB-05-Tarımsal İşletmecilik ZF-TEB-06-Tarımsal Pazarlama ZF-TEB-07-Tarımsal Yayım ve Haberleşme ZF-TEB-08-Uluslararası Tarım ve Ticaret
ZF-TMVTMB-00-Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü
ZF-TMVTMB-01-Biyolojik Malzeme Özellikleri ZF-TMVTMB-02-Hasat, Harman Makinaları ve Mekanizasyonu ZF-TMVTMB-03-Hassas Tarım Uygulamaları ZF-TMVTMB-04-Organik Tarım Mekanizasyonu ZF-TMVTMB-05-Sulama Makinelerindeki Gelişmeler ZF-TMVTMB-06-Tarım Makineleri Tasarımı ZF-TMVTMB-07-Tarım Makinelerinde Ergonomi ve Güvenlik ZF-TMVTMB-08-Tarımda Enerji Kullanımı ZF-TMVTMB-09-Tarımsal Atıkların Değerlendirilmesi ZF-TMVTMB-10-Tarımsal Elektrifikasyon ve Otomasyon ZF-TMVTMB-11-Tarımsal İlaçlama Makineleri ve Metotları ZF-TMVTMB-12-Tarımsal Malzemelerin Özellikleri ZF-TMVTMB-13-Türkiye Tarım Mekanizasyonundaki Gelişmeler
ZF-TYVSB-00-Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü
ZF-TYVSB-01-Arazi Toplulaştırması ZF-TYVSB-02-Drenaj ve Arazi Islahı ZF-TYVSB-03-Hidroloji ZF-TYVSB-04-Sulama ZF-TYVSB-05-Sulama Suyu Kalitesi, Tuzluluk ve Çevre Kirliliği ZF-TYVSB-06-Sulama Teknolojileri ZF-TYVSB-07-Sulama Yönetimi ZF-TYVSB-08-Tarımsal Yapılar
ZF-TBB-00-Tarla Bitkileri Bölümü
ZF-TBB-01-Çayır Mera ve Yem Bitkileri ZF-TBB-02-Endüstri Bitkileri ZF-TBB-03-Tahıllar ve Yemeklik Tane Baklagiller ZF-TBB-04-Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
ZF-TBVBBB-00-Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
ZF-TBVBBB-01-Bitki Besleme ve Toprak Verimliliği ZF-TBVBBB-02-Erozyon ve Arazi Bozulumu ZF-TBVBBB-03-İklim Değişikliği ve Tarımsal Ekosfer ZF-TBVBBB-04-İklim Değişikliğinin Tarıma Etkileri ZF-TBVBBB-05-Tarımsal Kuraklık ve Yönetimi ZF-TBVBBB-06-Tarımsal Meteoroloji ZF-TBVBBB-07-Toprak Sağlığı ve Kalitesi ZF-TBVBBB-08-Toprak Biyolojisi ve Biyokimyası ZF-TBVBBB-09-Toprak Etüt ve Haritalama ZF-TBVBBB-10-Toprak Islahı ve Düzenleyicileri ZF-TBVBBB-11-Toprakta Karbon Yönetimi ve Sera Gazları ZF-TBVBBB-12-Toprak Yönetimi / Sürdürülebilir Tarım
ZF-ZTB-00-Zootekni Bölümü
ZF-ZTB-01-Arı ve İpekböceği Yetiştiriciliği ZF-ZTB-02-Biyometri ve Genetik ZF-ZTB-03-Büyükbaş Hayvan Yetiştirme ZF-ZTB-04-Hayvan Besleme ZF-ZTB-05-Hayvan Islahı ZF-ZTB-06-Hayvan Refahı ve Davranımları ZF-ZTB-07-Kanatlı Hayvan Yetiştirme ZF-ZTB-08-Küçükbaş Hayvan Yetiştirme ZF-ZTB-09-Organik Hayvansal Üretim ZF-ZTB-10-Yemler Bilgisi ve Teknolojisi
Not: Kongre bildiri kayıt bölümünde “Bildiri Grubu” seçimi yaparken, aşağıdaki listeden, ilgili konunun bulunduğu bölüm adını seçmeniz yeterlidir.

IGAC2019 - 1. ULUSLARARASI GÖBEKLİTEPE TARIM KONGRESİ

1. ULUSLARARASI GÖBEKLİTEPE TARIM KONGRESİ 25 - 27 KASIM 2019 ŞANLIURFA

www.igac2019.turkiyekongre.com
ZF-BBB-00-Bahçe Bitkileri Bölümü (DUT)
ZF-BBB-21- Dut Yetiştiriciliği ZF-BBB-22- Dut Yatırımcılığı (Stratejik Bir Ürün Olarak Dut) ZF-BBB-23- Dutun Gıda Endüstrisindeki Yeri ZF-BBB-24- İpek Böcekçiliği ve İpek ZF-BBB-25- Dutun Tıbbi Yönü ZF-BBB-26- Dutun Ağaç Endüstrisindeki Potansiyeli ZF-BBB-27- Hayvan Besiciliğinde Yem Bitkisi Olarak Dut Yaprağı ZF-BBB-28- Dutun Gastronomideki Yeri
ZF-GB-00-Gıda Bölümü
ZF-GB-01-Beslenme ZF-GB-02-Biyokimya ZF-GB-03-Et Teknolojisi ZF-GB-04-Fonksiyonel Gıdalar ZF-GB-05-Gıda Ambalajlama ZF-GB-06-Gıda Biyoteknolojisi ZF-GB-07-Gıda Eğitimi ZF-GB-08-Gıda Ekonomisi ZF-GB-09-Gıdanın Fiziksel / Kimyasal / Duyusal Özellikleri ZF-GB-10-Gıda Güvenliği ve Toksikolojik Konular ZF-GB-11-Gıda İşlemede Atık / Yan Ürün Yönetimi ZF-GB-12-Gıda veya İşleme İşlemlerinin Biyofiziksel Analizi ZF-GB-13-Gıda İşleme ve Mühendisliği ZF-GB-14-Gıda Kalitesi ve Güvenliği ZF-GB-15-Gıda Kalite Kontrolü ZF-GB-16-Gıda Nanoteknolojisi ZF-GB-17-Gıda Mikrobiyolojisi ZF-GB-18-Gıda Mühendisliği ZF-GB-19-Meyve-Sebze İşleme ve Mühendisliği ZF-GB-20-Süt İşleme ve Mühendisliği ZF-GB-21-Tahıl İşleme ve Mühendisliği ZF-GB-22-Yağ İşleme ve Mühendisliği ZF-GB-23-Yenilikçi Gıda Bilimi ve Gelişen Teknolojileri ZF-GB-24-Gıda Biyoteknolojisi ZF-GB-25-Gıda Güvenliği ve İlgili Analitik Yöntemler ZF-GB-26-Gıda Katkı Maddeleri ZF-GB-27-Gıdalarda Nanoteknoloji ZF-GB-28-Halk Sağlığı ZF-GB-29-Hayvansal Üretim ve Hayvan Refahı ZF-GB-30-Kalıntı ve Kontaminantlar ZF-GB-31-Kanatlı Eti ve Ürünleri ZF-GB-32-Uluslararası Gıda Ticareti
DESTEKLEYEN KURUMLAR
DESTEKLEYEN KURUMLAR
ORGANİZASYON
© Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi / Şanlıurfa / 2020
Site Haritası
KONGRE TEMALARI - (BİLDİRİ GRUPLARI)
ZF-BBB-00-Bahçe Bitkileri Bölümü
ZF-BBB-01- Ampelografi ZF-BBB-02- Bahçe Bitkileri Fizyolojisi ZF-BBB-03- Bağ Yetiştiriciliği ve Islahı ZF-BBB-04- Bahçe Ürünlerinin Muhafazası ve Pazara Hazırla. ZF-BBB-05- Biyoteknoloji ZF-BBB-06- Çoğaltma Tekniği ZF-BBB-07- Doku Kültürü ZF-BBB-08- Döllenme Fizyolojisi ZF-BBB-09- Fidancılık ZF-BBB-10- Genetik ZF-BBB-11- Meyve Yetiştiriciliği ve Islahı ZF-BBB-12- Moleküler Biyoloji ZF-BBB-13- Organik Tarım ZF-BBB-14- Önoloji ZF-BBB-15- Örtüaltı Yetiştirme Tekniği ZF-BBB-16- Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği ZF-BBB-17- Sebze Yetiştiriciliği ve Islahı ZF-BBB-18- Tohum ve Fide Teknolojileri ZF-BBB-19- Topraksız Kültür ZF-BBB-20- Yemeklik Mantar Yetiştiriciliği
ZF-BKB-00-Bitki Koruma Bölümü
ZF-BKB-01-Akaroloji ZF-BKB-02-Bakteriyoloji ZF-BKB-03-Biyolojik Mücadele ZF-BKB-04-Biyoteknik Mücadele ZF-BKB-05-Entomoloji ZF-BKB-06-Entomopatojenler ZF-BKB-07-Fitopatoloji ZF-BKB-08-Herboloji ZF-BKB-09-Mikoloji ZF-BKB-10-Nematoloji ZF-BKB-11-Viroloji
ZF-TEB-00-Tarım Ekonomisi Bölümü
ZF-TEB-01-Doğal Kaynaklar, Çevre, Enerji Ekonomisi ve Politi. ZF-TEB-02-Kırsal Kalkınma ZF-TEB-03-Sürdürülebilir Kalkınma ZF-TEB-04-Tarım ve Gıda Politikası ZF-TEB-05-Tarımsal İşletmecilik ZF-TEB-06-Tarımsal Pazarlama ZF-TEB-07-Tarımsal Yayım ve Haberleşme ZF-TEB-08-Uluslararası Tarım ve Ticaret
ZF-TMVTMB-00-Tarım Makineleri ve Teknolojileri Müh. B.
ZF-TMVTMB-01-Biyolojik Malzeme Özellikleri ZF-TMVTMB-02-Hasat, Harman Makinaları ve Mekanizasyonu ZF-TMVTMB-03-Hassas Tarım Uygulamaları ZF-TMVTMB-04-Organik Tarım Mekanizasyonu ZF-TMVTMB-05-Sulama Makinelerindeki Gelişmeler ZF-TMVTMB-06-Tarım Makineleri Tasarımı ZF-TMVTMB-07-Tarım Makinelerinde Ergonomi ve Güvenlik ZF-TMVTMB-08-Tarımda Enerji Kullanımı ZF-TMVTMB-09-Tarımsal Atıkların Değerlendirilmesi ZF-TMVTMB-10-Tarımsal Elektrifikasyon ve Otomasyon ZF-TMVTMB-11-Tarımsal İlaçlama Makineleri ve Metotları ZF-TMVTMB-12-Tarımsal Malzemelerin Özellikleri ZF-TMVTMB-13-Türkiye Tarım Mekanizasyonundaki Gelişmeler
ZF-TYVSB-00-Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü
ZF-TYVSB-01-Arazi Toplulaştırması ZF-TYVSB-02-Drenaj ve Arazi Islahı ZF-TYVSB-03-Hidroloji ZF-TYVSB-04-Sulama ZF-TYVSB-05-Sulama Suyu Kalitesi, Tuzluluk ve Çevre Kirliliği ZF-TYVSB-06-Sulama Teknolojileri ZF-TYVSB-07-Sulama Yönetimi ZF-TYVSB-08-Tarımsal Yapılar
ZF-TBB-00-Tarla Bitkileri Bölümü
ZF-TBB-01-Çayır Mera ve Yem Bitkileri ZF-TBB-02-Endüstri Bitkileri ZF-TBB-03-Tahıllar ve Yemeklik Tane Baklagiller ZF-TBB-04-Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
ZF-TBVBBB-00-Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
ZF-TBVBBB-01-Bitki Besleme ve Toprak Verimliliği ZF-TBVBBB-02-Erozyon ve Arazi Bozulumu ZF-TBVBBB-03-İklim Değişikliği ve Tarımsal Ekosfer ZF-TBVBBB-04-İklim Değişikliğinin Tarıma Etkileri ZF-TBVBBB-05-Tarımsal Kuraklık ve Yönetimi ZF-TBVBBB-06-Tarımsal Meteoroloji ZF-TBVBBB-07-Toprak Sağlığı ve Kalitesi ZF-TBVBBB-08-Toprak Biyolojisi ve Biyokimyası ZF-TBVBBB-09-Toprak Etüt ve Haritalama ZF-TBVBBB-10-Toprak Islahı ve Düzenleyicileri ZF-TBVBBB-11-Toprakta Karbon Yönetimi ve Sera Gazları ZF-TBVBBB-12-Toprak Yönetimi / Sürdürülebilir Tarım
ZF-ZTB-00-Zootekni Bölümü
ZF-ZTB-01-Arı ve İpekböceği Yetiştiriciliği ZF-ZTB-02-Biyometri ve Genetik ZF-ZTB-03-Büyükbaş Hayvan Yetiştirme ZF-ZTB-04-Hayvan Besleme ZF-ZTB-05-Hayvan Islahı ZF-ZTB-06-Hayvan Refahı ve Davranımları ZF-ZTB-07-Kanatlı Hayvan Yetiştirme ZF-ZTB-08-Küçükbaş Hayvan Yetiştirme ZF-ZTB-09-Organik Hayvansal Üretim ZF-ZTB-10-Yemler Bilgisi ve Teknolojisi
Not: Kongre bildiri kayıt bölümünde “Bildiri Grubu” seçimi yaparken, aşağıdaki listeden, ilgili konunun bulunduğu bölüm adını seçmeniz yeterlidir.
www.igac2019.turkiyekongre.com

IGAC 2019 - 1. ULUSLARARASI GÖBEKLİTEPE TARIM KONGRESİ

25 - 27 KASIM 2019 ŞANLIURFA

IGAC2019 - 1. ULUSLARARASI GÖBEKLİTEPE TARIM KONGRESİ

SIRA GECESİ SPONSORU
GALA YEMEĞİ SPONSORU
CAFE-BREAK SPONSORU
ULAŞIM SPONSORU
ÇANTA SPONSORU
SPONSORLAR
DESTEKLEYEN KURUMLAR
DÜZENLEYEN KURUMLAR
ORGANİZASYON
ZF-BBB-00-Bahçe Bitkileri Bölümü (DUT)
ZF-BBB-21- Dut Yetiştiriciliği ZF-BBB-22- Dut Yatırımcılığı (Stratejik Bir Ürün Olarak Dut) ZF-BBB-23- Dutun Gıda Endüstrisindeki Yeri ZF-BBB-24- İpek Böcekçiliği ve İpek ZF-BBB-25- Dutun Tıbbi Yönü ZF-BBB-26- Dutun Ağaç Endüstrisindeki Potansiyeli ZF-BBB-27- Hayvan Besiciliğinde Yem Bitkisi Olarak Dut Yaprağı ZF-BBB-28- Dutun Gastronomideki Yeri
ZF-GB-00-Gıda Bölümü
ZF-GB-01-Beslenme ZF-GB-02-Biyokimya ZF-GB-03-Et Teknolojisi ZF-GB-04-Fonksiyonel Gıdalar ZF-GB-05-Gıda Ambalajlama ZF-GB-06-Gıda Biyoteknolojisi ZF-GB-07-Gıda Eğitimi ZF-GB-08-Gıda Ekonomisi ZF-GB-09-Gıdanın Fiziksel / Kimyasal / Duyusal Özellikleri ZF-GB-10-Gıda Güvenliği ve Toksikolojik Konular ZF-GB-11-Gıda İşlemede Atık / Yan Ürün Yönetimi ZF-GB-12-Gıda veya İşleme İşlemlerinin Biyofiziksel Analizi ZF-GB-13-Gıda İşleme ve Mühendisliği ZF-GB-14-Gıda Kalitesi ve Güvenliği ZF-GB-15-Gıda Kalite Kontrolü ZF-GB-16-Gıda Nanoteknolojisi ZF-GB-17-Gıda Mikrobiyolojisi ZF-GB-18-Gıda Mühendisliği ZF-GB-19-Meyve-Sebze İşleme ve Mühendisliği ZF-GB-20-Süt İşleme ve Mühendisliği ZF-GB-21-Tahıl İşleme ve Mühendisliği ZF-GB-22-Yağ İşleme ve Mühendisliği ZF-GB-23-Yenilikçi Gıda Bilimi ve Gelişen Teknolojileri ZF-GB-24-Gıda Biyoteknolojisi ZF-GB-25-Gıda Güvenliği ve İlgili Analitik Yöntemler ZF-GB-26-Gıda Katkı Maddeleri ZF-GB-27-Gıdalarda Nanoteknoloji ZF-GB-28-Halk Sağlığı ZF-GB-29-Hayvansal Üretim ve Hayvan Refahı ZF-GB-30-Kalıntı ve Kontaminantlar ZF-GB-31-Kanatlı Eti ve Ürünleri ZF-GB-32-Uluslararası Gıda Ticareti