© 3. Harran Aile Hekimliği Günleri - 2022
HTMW
Bildiri Gönderimi
3. HARRAN AİLE HEKİMLİĞİ GÜNLERİ / 29 EYLÜL - 01 EKİM 2022 / ŞANLIURFA
BİLDİRİ GÖNDERİMİ
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Osmanbey Yerleşkesi - Şanlıurfa - Türkiye
Şanlıurfa
TAKVİM
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Cumartesi
Pazar
AĞUSTOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Cumartesi
Pazar
EYLÜL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Cumartesi
Pazar
EKİM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
29
30
31
30 Ağustos Zafer Bayramı (1 gün resmî tatil.)
29 Eylül 2022 Perşembe (Kongrenin 1. günü)
28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi (Öğleden sonra yarım gün resmî tatil.)
28
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (1 gün resmî tatil.)
30 Eylül 2022 Cuma (Kongrenin 2. günü)
1 Ekim 2022 Cumaretesi (Kongrenin 3. günü)
Bildiri gönderim süresi 20 Eylül 2022 Salı gününe kadar uzatılmıştır.
Özet Bildiri Gönderimi ve Yazım Kuralları
Özet bildiriler yalnızca kongre web sayfası üzerinden online bildiri gönderim sisteminden yüklenecektir (posta ya da faks ile gönderilen bildiriler değerlendirmeye alınamayacaktır). Elektronik olarak bildiri sahiplerine özetlerinin alındığı iletilecektir. Yüklenen bildirilerin kongrede sunulmak üzere kabul durumu bilim kurulu ve hakem değerlendirmesinin ardından bildiri sahibine e- posta ile iletilecektir.
Eğer kabul mailinin size ulaşmadığını düşünüyorsanız lütfen önce SPAM veya JUNK kutularınıza da bakınız.
İnsanlar üzerinde yapılan girişimsel araştırmalar etik kurul tarafından onaylanmış olmalıdır.
Sistem üzerinden gönderilen özetler ilk yüklendiği şekliyle yayınlanacağı için yazım hatalarına dikkat edilmelidir.
Kabul edilen bildirilerin tam metinlerinin 30 Eylül 2022 Cuma gününe kadar adresine iletilmesi durumunda kongre bildiri kitapçığında yer alabilecektir.
Bildiri son gönderim tarihi: 20 Eylül 2022 Salı günü olarak belirlenmiştir.
Bildiriler sözel veya poster bildiri olarak sunulacaktır.
Bildiri özeti, başlık ve yazar adı/adları hariç 150 kelimenin altında olmayacak ve 300 kelimeyi geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır. Bildiri özeti göndermede kullanılan yazı karakteri Times New Roman, 12 punto olmalıdır. Metin içinde kısaltmalar ilk kullanıldığı yerde parantez içinde verilmelidir.
Başlık: Çalışmanın içeriğini açıklar tarzda olmalıdır.
Giriş-Amaç: Konunun önemi ve araştırmanın amacı yer almalıdır.
Materyal-Metod: Araştırmanın modeli, evren-örneklem, veri toplama yöntem ve araçları, istatistik analizler yer almalıdır.
Araştırmanın ana bulguları yer almalıdır.
Sonuç: Kısaca ana sonuçtan bahsedilmelidir.
Bulgular:
Sözel Bildiri Özellikleri: Kabul edilen Sözlü Bildiriler elektronik ortamda powerpoint şeklinde hazırlanıp sunulacaktır. Sunum süresi; 7 dakika sunum 3 dakika soru-cevap şeklinde toplam 10 dakika olacaktır.
e-Sözel Bildiri Özellikleri: e-Sözel bildiriler web üzerinden video konferans şeklinde uzaktan erişimle sözlü bildiri olarak sunulacaktır. Sunum süresi; 7 dakika sunum 3 dakika soru-cevap şeklinde toplam 10 dakika olacaktır.
Poster Bildiri Özellikleri: Posterin boyutları 70 (yatay) x 100 (düşey) cm ve posterler tek parça halinde olmalıdır. Poster sayfasının üst, alt, sağ ve sol kenarlarından 2 cm boşluk bırakılmalıdır. Posterlerde tüm yazılar, okunması kolay olan bir yazı stili kullanılarak verilmelidir. Posterin başlığı 60 punto ve koyu (bold) olarak yazılmalı ve başlığın iki satırı geçmemesine özen gösterilmelidir. Yazar isimleri ve iletişim adresleri için 30 punto ve koyu, diğer bölümler için 16-18 punto büyüklüğünde harfler kullanılmalı ve posteri sunacak yazarın adının altı çizilmiş olmalıdır. Metnin iki kolon halinde ve arada şekiller yer alacak biçimde verilmesi tercih edilmelidir. Metinde bölüm başlıkları 24 punto ve koyu olarak yazılmalıdır. Poster bildiriler fuaye alanında belirtilen zaman çizelgesine göre yüz yüze sunulacaktır. Sunum süresi; 7 dakika sunum 3 dakika soru-cevap şeklinde toplam 10 dakika olacaktır.
Kongre kitapçığı kongre bitiminden sonra online olarak kongre web sayfasında yayımlanacaktır.
Bildiri özetlerinin kongre kitapçığında yer alması için sunumu yapacak yazarın kongreye kayıt yaptırması zorunludur.
Bir katılımcı, en fazla 2 bildiri (poster veya sözel) sunabilecektir. İkiden fazla bildiriniz olması durumunda, başka bir kayıtlı yazarın sunumu yapması gerekmektedir.
“Özet Bildiri Yükleme Rehberi”ni okumak için tıklayınız:
Özet Bildiri Yüklemek” için tıklayınız:
Organizasyon Sekreteryası: HTMW High Tech Media World Reklamcılık ve Organizasyon A.Ş.
İletişim:
İletişim:
Kongre Bilimsel Sekreteryası
“Sözel Bildiri Şablonu”nu indirmek için tıklayınız:
İLETİŞİM
0.530.064 65 05
Değerli katılımcımız, “3. Harran Aile Hekimliği Günleri” kongre sistemine hoş geldiniz.
Şanlıurfa
Bildiri Gönderimi
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Osmanbey Yerleşkesi - Şanlıurfa - Türkiye
© 3. Harran Aile Hekimliği Günleri - 2022
HTMW
TAKVİM
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Cumartesi
Pazar
EYLÜL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Cumartesi
Pazar
EKİM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
29
30
31
29 Eylül 2022 Perşembe (Kongrenin 1. günü)
28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi (Öğleden sonra yarım gün resmî tatil.)
28
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (1 gün resmî tatil.)
30 Eylül 2022 Cuma (Kongrenin 2. günü)
1 Ekim 2022 Cumaretesi (Kongrenin 3. günü)
BİLDİRİ GÖNDERİMİ
Değerli Katılımcımız, “3. Harran Aile Hekimliği Günleri” kongre sistemine hoş geldiniz.
Özet Bildiri Gönderimi ve Yazım Kuralları
Özet bildiriler yalnızca kongre web sayfası üzerinden online bildiri gönderim sisteminden yüklenecektir (posta ya da faks ile gönderilen bildiriler değerlendirmeye alınamayacaktır). Elektronik olarak bildiri sahiplerine özetlerinin alındığı iletilecektir. Yüklenen bildirilerin kongrede sunulmak üzere kabul durumu bilim kurulu ve hakem değerlendirmesinin ardından bildiri sahibine e-posta ile iletilecektir.
Eğer kabul mailinin size ulaşmadığını düşünüyorsanız lütfen önce SPAM veya JUNK kutularınıza da bakınız.
İnsanlar üzerinde yapılan girişimsel araştırmalar etik kurul tarafından onaylanmış olmalıdır.
Sistem üzerinden gönderilen özetler ilk yüklendiği şekliyle yayınlanacağı için yazım hatalarına dikkat edilmelidir.
Kabul edilen bildirilerin tam metinlerinin 30 Eylül 2022 Cuma gününe kadar adresine iletilmesi durumunda kongre bildiri kitapçığında yer alabilecektir.
Bildiri son gönderim tarihi: 20 Eylül 2022 Salı günü olarak belirlenmiştir.
Bildiriler sözel veya poster bildiri olarak sunulacaktır.
Bildiri özeti, başlık ve yazar adı/adları hariç 150 kelimenin altında olmayacak ve 300 kelimeyi geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır. Bildiri özeti göndermede kullanılan yazı karakteri Times New Roman, 12 punto olmalıdır. Metin içinde kısaltmalar ilk kullanıldığı yerde parantez içinde verilmelidir.
Başlık: Çalışmanın içeriğini açıklar tarzda olmalıdır.
Giriş-Amaç: Konunun önemi ve araştırmanın amacı yer almalıdır.
Materyal-Metod: Araştırmanın modeli, evren-örneklem, veri toplama yöntem ve araçları, istatistik analizler yer almalıdır.
Araştırmanın ana bulguları yer almalıdır.
Sonuç: Kısaca ana sonuçtan bahsedilmelidir.
Bulgular:
Sözel Bildiri Özellikleri: Kabul edilen Sözlü Bildiriler elektronik ortamda powerpoint şeklinde hazırlanıp sunulacaktır. Sunum süresi; 7 dakika sunum 3 dakika soru-cevap şeklinde toplam 10 dakika olacaktır.
e-Sözel Bildiri Özellikleri: e-Sözel bildiriler web üzerinden video konferans şeklinde uzaktan erişimle sözlü bildiri olarak sunulacaktır. Sunum süresi; 7 dakika sunum 3 dakika soru-cevap şeklinde toplam 10 dakika olacaktır.
Poster Bildiri Özellikleri: Posterin boyutları 70 (yatay) x 100 (düşey) cm ve posterler tek parça halinde olmalıdır. Poster sayfasının üst, alt, sağ ve sol kenarlarından 2 cm boşluk bırakılmalıdır. Posterlerde tüm yazılar, okunması kolay olan bir yazı stili kullanılarak verilmelidir. Posterin başlığı 60 punto ve koyu (bold) olarak yazılmalı ve başlığın iki satırı geçmemesine özen gösterilmelidir. Yazar isimleri ve iletişim adresleri için 30 punto ve koyu, diğer bölümler için 16-18 punto büyüklüğünde harfler kullanılmalı ve posteri sunacak yazarın adının altı çizilmiş olmalıdır. Metnin iki kolon halinde ve arada şekiller yer alacak biçimde verilmesi tercih edilmelidir. Metinde bölüm başlıkları 24 punto ve koyu olarak yazılmalıdır. Poster bildiriler fuaye alanında belirtilen zaman çizelgesine göre yüz yüze sunulacaktır. Sunum süresi; 7 dakika sunum 3 dakika soru-cevap şeklinde toplam 10 dakika olacaktır.
Kongre kitapçığı kongre bitiminden sonra online olarak kongre web sayfasında yayımlanacaktır.
Bildiri özetlerinin kongre kitapçığında yer alması için sunumu yapacak yazarın kongreye kayıt yaptırması zorunludur.
Bir katılımcı, en fazla 2 bildiri (poster veya sözel) sunabilecektir. İkiden fazla bildiriniz olması durumunda, başka bir kayıtlı yazarın sunumu yapması gerekmektedir.
Özet Bildiri Yüklemek” için tıklayınız:
Organizasyon Sekreteryası: HTMW High Tech Media World Reklamcılık ve Organizasyon A.Ş.
İletişim:
İletişim:
Kongre Bilimsel Sekreteryası
“Özet Bildiri Yükleme Rehberi”ni okumak için tıklayınız:
“Sözel Bildiri Şablonu”nu indirmek için tıklayınız:
İLETİŞİM
0.530.064 65 05
Bildiri gönderim süresi 20 Eylül 2022 Salı gününe kadar uzatılmıştır.